Susanne Schmidt-Nielsen


Gå til indhold

Here today 2015 Galleri

Portfolio >

Klik for titel og info

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

here today

Operationsgangen i Odder

9. maj – 28. juni 2015Operationsgangen er et betydningsladet sted, som rummer mange historier og følelser. På operationsgangen handler det om de kroppe der er til stede, såvel kirurgens krop som den krop der skal udføres indgreb på. Det er i situationer som disse, der opstår på en operationsgang, at sanserne skærpes og fortællingen bliver meget nærværende.

Til denne udstilling har jeg lavet nye værker. Værker der kan gå i dialog med den fortælling rummene bærer. Det er værker der også bærer deres egen fortælling og som har deres helt
eget sanselige udtryk.
Placeringen af det enkelte værk på operationsstuen i det tilstødende skyllerum samt på gangen har betydet, at nogle fortællinger tydeliggøres, mens andre er blevet mindre synlige.


Med materialer vi kender fra vores hverdag, skaber jeg mine skulpturelle værker. Det er værker der kredser om krop, såvel den menneskelige krop med dens iboende fortælling, som værkets krop. På subtil vis tales der om tilstedeværelse, om proces og om forandringen.

Værkerne her knytter an til min optagethed af materialernes sanselige og fysiske kvaliteter. Nærvær og tid er helt centralt og af stor betydning for mig i processen samt for perceptionen af mine værker.
Mine værker spænder fra skrøbelige og næsten ikke til stede, til robuste og med tyngde. Spor af processen og håndteringen af materialerne, er synlig og betydningsfuld. Farveskalaen, som er stilfærdig, giver plads til materialernes kvaliteter.

Mit ønske er at skabe værker der inviterer ind – hvor man har mulighed for at ilægge sin egen fortælling. Det er ikke vigtigt at værkerne forstås med ord og intellekt. Værkerne må gerne ”blot” være en sansefuld oplevelse.
here today
Operational hallway, Odder


The operational hallway is a very emotional place, with lots of stories to tell. In the operational hallway its about the bodies present, the surgents as well as the body the surgery is performed on. In situations like these, in the operational hallway, stories become very present.


My artwork orbit around the human body as well as the body of the artwork. My work cannot be created without presence. The material and the handling of these

I create sculptural work focusing on materials and with the handling of these I explore a sensuous perception. My work orbits around the body. I talk of presence, of process and of changes.

My work ranges from being almost non-existent and fragile, to the robust and abundant. Traces of the process, the handling of the material are still present in the finished pieces I exhibit. I work with materials such as cement, wood, paper, textile, thread, wax and latex. Materials well familiar from our everyday life. Recognition of these materials gives us an immediate understanding. We know how it feels to touch it and understand its physical qualities. The low key tone of colours used, allows the viewer to focus on the qualities of the materials.

These works link my preoccupation with the sensuous and physical qualities. Presence and time is crucial in both the making process, and how the work is perceived.

I create work that invites curiosity - that gives one the opportunity to incorporate one's own narration. It is not of importance that these artworks are understood with words or by intellect; but the exhibition be perceived with emotion and sensuousness.qqqqqScroll down
qqqqqfor English


Retur til indhold | Retur til hovedmenu