Susanne Schmidt-Nielsen


Gå til indhold

Skt Hans have

Portfolio >

aaaaaaaaaaaaaa

Back


conditions / tilstande, no 6-8, 2020


variable mål, h. 160cm, ø 200cm
tekstil, tråd, gips, skumgummi, jernI en konstruktion af jern, støttes eller fastholdes et objekt. Objektet er skabt af gips og af tekstil, materialer som vi genkender og har en nær kropslig oplevelse af. Hvert af objekterne bærer en fortælling om en følelse eller en tilstand.

Mine værker er som abstrakte fortællinger, der tager deres afsæt i tanker om eksistentielle livsprocesser, om væren, om proces og forandring.
Værkerne bærer synlige spor fra skabelsesprocessens bearbejdninger. Handlingerne bag bearbejdningerne kan aflæses som billeder på mentale tilstande. Jeg tænker således om bearbejdningerne; ´mærker og rifter afsættes i os, vi lappes sammen og heler - derved er endnu et lag af eksistens tilføjet og nye perspektiver og måder at begribe livet med, er etableret´.

I det udstillede værk,
conditions / tilstande, er den forandring som naturligt vil ske, mens der er installeret i Sct. Hans Have, indtænkt som en aktiv del af fortællingen om de processer og forandringer der sker livet igennem. Måske vil det ydre lag ændres, Måske vil brud og revner opstå. Måske opstår der et behov for at reparere og genskabe. Genskabe til en lidt anden version og forandret helhed, præcis som vi forandres af det levede liv.


Susanne Schmidt-Nielsen, 2020


Retur til indhold | Retur til hovedmenu