Susanne Schmidt-Nielsen


Gå til indhold

Vilhelm Ikast

Portfolio >

aaaaaaaaaaaaa

Back

I 2016 er det 100 år siden Vilhelm Hammershøi døde.
Vi har valgt titlen ’En samtale med Vilhelm’, fordi vi ønsker en tæt dialog med maleren og malerierne Hammershøi skabte.

Den danske maler Vilhelm Hammershøis værker har dannet afsæt for vores arbejder til denne udstilling. Ved første øjekast har vi en stor spredning i vores udtryk – fra det subtile til det mere voldsomme, fra det abstrakte til det realistiske. Men vi arbejder alle med en afdæmpet tonalitet – en Hammershøisk tone. Samme tone som kan opleves, når man går rundt i et tåget, fugtigt og tomt København, gennem gader, som gik man i noget også Hammershøi havde sanset, eller når man står i en stue han aldrig har været i, og dog er det hans, med lysets materialisering som pastose pletter på et gulv.


Om mit værk
An interior til udstillingen, vist i Riddersalen på Lindegården i Kalundborg.

”En kvinde står ved et vindue, en skål er placeret på en skænk, en stol står i en gennemgang. Det er de enkelte elementers placering i rummet og deres indbyrdes forhold, som optager mig i Vilhelm Hammershøis maleri. Jeg taler om det som ”krop i rum”. Men malerierne bærer, for mig at se, i høj grad stemninger som på en stilfærdig måde fortæller os om følelser.

I min kunstneriske praksis er jeg optaget af selve værkets krop samt dets fysiske tilstedeværelse og placering i udstillingsrummet. Og som i Hammershøis malerier, handler mine værker også om indre og nære rum, hvor mine skulpturelle og installatoriske værker på subtil vis taler om tilstedeværelse, om proces og om forandring”, - Susanne Schmidt-Nielsen2016 it is the centenary of Vilhelm Hammershøi’s death.

We have entitled our exhibition “En samtale med Vilhelm” (A conversation with Vilhelm), because we are in close dialogue with the artist and the works he created.

Our contributions to this exhibition are based on the work of the Danish painter Vilhelm Hammershøi. At first glance our artistic expressions seem very diverse – from the subtle to the more dramatic, from the abstract to the representative. We all work with a subdued tonality – a Hammershøian tone. The same tone one can experience when walking in a foggy, damp and deserted Copenhagen, in streets that Hammershøi could have walked in and sensed. Or one could stand in a room, he’s never been in, yet it is “his”, with light materializing as impasto spots on the floor.I participate with the artwork an interior, at Lindegaarden, Kalundborg, Denmark, on display in the banquet hall.
”A woman is seen by a window, a bowl is placed on a table, a chair stands in a passageway. It is how the individual elements are places in the space and their interrelationships, which occupies me in paintings of Vilhelm Hammershøi. I speak of it as "body in space." In my view, the paintings also carry a sense ofemotion and sensuousness.Mypreoccupation lies in the body of the artwork and its physical presence and interaction with the exhibition space. And as with Hammershøi'spaintings, my sculptural and installational work orbit inner spaces that in a subtle way talk of presence, of process and of changes”, - Susanne Schmidt-Nielsen


Retur til indhold | Retur til hovedmenu